Mgr. Ing. Ladislav Málek je připraven poskytnou komplexní právní služby

zejména v těchto oblastech práva       Akvizice

       Arbitrážní řízení

       Autorské právo

       Byty

       Cenné papíry

       Due diligence, právní audit

       Hospodářská soutěž

       Korporátní právo

       Leasing a dlouhodobé pronájmy

       Nebytové prostory

       Nemovitosti, koupě, prodej a jiné

       Nájemní vztahy

       Nekalá soutěž

       Občanské právo

       Obchodní právo

       Pracovní právo


       Práva duševního vlastnictví

       Právo životního prostředí

       Rodinné právo

       Řízení o poskytnutí dotací

       Řízení u Ústavního soudu

       Směnky

       Soudní spory

       Soudní řízení správní

       Správní právo

       Stavební právo

       Veřejné zakázky

       Vymáhání pohledávek

       Výstavba nemovitostí

       Zemědělské právo

       Zakládání, změny a přeměny společností

       Zastupování poškozeného v trestním řízení